با توجه به شکل های مختلف و انواع بستنی های موجود در بازار نیاز به ظروف بستنی با شکل های متعدد در این صنف زیاد شده است. این مجموعه توانایی تولید ظروف بستنی با شکل های مختلف و لیوان های مخصوص سرو بستنی های ایتالیایی و غیره را دارد. در ظروف بستنی از چاپ با رنگ های مختلف استفاده می شود و هیچ گونه محدودیتی در چاپ وجود ندارد. همچنین ظروف بستنی با ابعاد مختلف نیز متناسب با نیاز مشتری تولید می شود. این مجموعه می تواند سینی های حمل لیوان های بستنی در سایزهای مختلف اعم از 2 نفره یا 4 نفره یا حتی بیشتر را تولید کند.