امروزه لیوان های کاغذی با توجه به استفاده زیاد این محصول و زیبایی آن بسیار مورد توجه قرار گرفته است. تاپ پک با توجه به اینکه لیوان کاغذی از لحاظ محیط زیست دارای آلودگی کمتری هستند اقدام به تولید این لیوان ها در سایز های مختلف با شعاع های متفاوت کرده است. جنس این لیوان ها از مقوای کاملا بهداشتی تایید شده توسط ارگان های مربوطه می باشد و لازم به ذکر است این مجموعه لیوان های کاغذی را با گرماژ بالا برای بهبود استحکام تولید می کند.