استفاده از ظرف پاپ کورن به جای روش های سنتی بسته بندی باعث جلب توجه و حفاظت محیط زیست و جلوگیری از افت کیفیت می گردد. جعبه پاپ کورن سبب می شود تازگی، طعم و کیفیت پاپ کورن حفظ گردد. سایز های قابل تهیه از این محصول شامل ظرف های پاپ کورن یک نفره، دو نفره و خانواده می باشد.
طرح های زیبای قابل چاپ بر روی جعبه های پاپ کورن از لحاظ بصری باعث لذت خوردن پاپ کورن تازه خواهد شد. جنس جعبه پاپ کورن موجود در این مجموعه به علت استفاده از مقوای ایندربورد کاملا بهداشتی هیچ گونه تاثیر سوء بر اغذیه ندارد.